تبلیغات

    خرید اینترنتی پرورش کرم کمپوست,
    دانلود کتاب پرورش کرم کمپوست,
    pdf پرورش کرم کمپوست در منزل,
    ایزینیافوتیدا کرم خالص ورمی کمپوست کمپوست کرم,
    فروش کرم کود کمپوست و کرم ایزینیا,

صنعت کود در ایران

اجرای موفقیت آمیز سیاست­های برنامه اول توسعه اقتصادی کشور سبب اقتصادی­تر شدن تولید کشاورزی و افزایش آن را فراهم نمود. این سیاست­ها کشاورزان کشور را به هر چه بیشتر افزودن فرآورده­های خود تشویق نمود. متاسفانه در بعضی مناطق و واحدهای تولیدی یکی از روش­های نادرست افزایش تولید، مصرف بی­رویه کودهای شیمیایی بوده که تولید را در کوتاه مدت افزایش مقطعی می­دهد ولی با ادامه این روند نه تنها در میان مدت تولیدی اضافه نخواهد شد بلکه سبب اتلاف کودها و کاهش تولید و از بین بردن مواد آلی خاک می­گردد. متاسفانه در حال حاضر در بیش از %50 از خاکهای تحت کشت ایران کمتر از %1 کربن آلی وجود دارد. لذا ضرورت دارد که سریعاً از کوددهی بی رویه شیمیایی جلوگیری و بهینه مصرف کردن کود و حفظ خاکهای کشور از پی آمدهای سوء حاصل از مصرف بی­رویه کودهای شیمیایی و کمک به توسعه پایدار کشاورزی، سرمشق کلیه دست اندرکاران کشور گردد.

متأسفانه مصرف کودهای شیمیایی در کشور نامتعادل بوده و مطابقتی با نیاز واقعی گیاه ندارد. در حالی که در دهه 1360 کودهای نیتروژنه و فسفاته در هر سال از روند رشد بیش از ده درصد برخوردار بودند، از مصرف کودهای پتاسیمی به دلایل نه چندان معقول خبری نبود. در حالی که در کشورهای پیشرفته نسبت مصرف نیتروژن0(N)، فسفر (P2O5) و پتاسیم (K2O) به ترتیب در حدود 100، 50، 40 است (مقدار متوسط جذب توسط محصولات زراعی معمولاً به نسبت 10، 2، 8) است)، این نسبت مصرف در ایران تقریباً 100، 80، 5 می­باشد. چنین به نظر می­رسد در این سیر عدم تعادل، فسفر کفه سنگین ترازو را به خود اختصاص داده، مواد آلی، پتاسیم و عناصر کم مصرف در کفه سبک قرار داشته­اند. برای افزایش مواد آلی خاکها لازم است از همه منابع آلی ممکن نظیر ضایعات کشاورزی، فاضلاب و مواد زائد شهرها استفاده شود تا افزایش تولیدات زراعی مطابق کشاورزی پایدار گردد.

در جامعه­ای که خوشبختانه دیدگاه وزیر کشاورزی چنین باشد که «افزایش تولید نباید به بهای تخریب محیط زیست تمام شود»، فراموش کردن مصرف مواد آلی در خاکهای زراعی برای افزایش تولید قابل اغماض نیست در این حال موضوع مصرف کودهای آلی متاسفانه در جامعه کشاورزی ما به بوته فراموشی سپرده شده است. وزارت کشاورزی در نظر دارد تهیه مواد آلی از هر منبع ممکن را عملی سازد تا تولیدات کشاورزی کشور با کشاورزی پایدار هماهنگ شود. در این راستا در ایران 1400 قرار است درصد مواد آلی کلیه خاکهای زراعی با اعمال روشهای بهینه مدیریتی و افزایش کودهای آلی تا حد یک درصد افزایش داده شود، بنابراین ساخت کودهای آلی با کیفیت مرغوب از منابع مناسب مورد تأیید وزارت کشاورزی بوده و در این خصوص قرار است به تولید کنندگان تسهیلات ویژه­ای داده شود.

هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha