تبلیغات

    پرورش کرم ورمی کمپوست,
    طرح توجیهی تهیه کارگاه تولید کرم ورمی و کمپوست,
    پرورش کرم ورمی کمپوست ,
    • راهنمای پرورش کرم ورمی کمپوست,
    آموزش پرورش کرم ورمی کمپوست,

یاهان تحت تیمار ورمی کمپوست سبز تر و سالم تر بودند و ساقه های قوی تر و برگ های بزرگ تری نسبت به سایر موارد داشتند.

تعداد دانه های هر  گیاه در حدود 35-40 درصد بیشتر از سایر گیاهان بود.

نتایجی که برای گیاه با استفاده از ورمی کمپوست و کرم خاکی ظرف مدت 5 هفته رخ داد برای سایر گیاهان 10 هفته بطول انجامید.

لازم به ذکر است که به علت استفاده از کرم های خاکی در گلدان مورد آزمایش، خاک گلدان در پایان آزمایش پر منفذ تر بود که به تخلخل خاک کمک زیادی می کرد و باعث نرمی آن نیز می شد.

از لحاظ جذب رطوبت نیز گلدان تحت آزمایش با ورمی کمپوست و کرم خاکی  نیاز به آب کمتری داشت و آبیاری گلدان تحت تیمار کود شیمیایی آب بیشتری مصرف می نمود.

هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha