تبلیغات

    کرم خاکی ایزینیا,
    برش کرم خاکی,
    مقاله کرم خاکی,
    اطلاعاتی کرم خاکی,

کرم خاکی جزء شاخه کرمهای حلقوی، رده کم تاران و جانوری هرمافرودیت است واز طریق  کلیتلوم که علامت بلوغ کرم خاکی است، جفت گیری می نماید. مدفوع کرم خاکی شامل مواد مغذی گیاهی است که پوشیده در غشای مخاطی ترشح شده از دستگاه گوارش کرم خاکی بوده و این ترشحات باعث افزایش ثبات و قوام مدفوع می شود که به عنوان ورمی کمپوست مورد استفاده قرار می گیرد(13) . کرمهای خاکی زندگی گیاهی را بسیار بهبود می بخشند و خاک را سوراخ کرده و باعث نرمی آن می شوند . همچنین با جابه جایی ساقه ها ،شاخه ها و برگهای کوچک به درون خاک و نیز آوردن تعداد زیادی از خاکدانه های ریز به سطح خاک باعث افزایش نفوذ پذیری خاک در هنگام بارندگی می شوند (5 و 6).

بررسیهای انجام شده روی میزان پروتئین در کرم خاکی نشان می دهد که نسبت پروتئین به وزن خشک w/w70-60 درصد و مقدار فیبر آن 5 درصد< می باشد. علاوه بر این مطالعات نشان می دهد که کرمهای خاکی نه تنها از لحاظ میزان پروتئین، بلکه از لحاظ نوع اسید آمینه، بخصوص اسید آمینه لیسین، اهمیت زیادی دارد(2 و 25).  بنابراین از این جانور به علت داشتن مقدار فراوان پروتئین در ساختار خود می توان به عنوان غنی ترین منبع غذایی برای پرورش جانوران از جمله ماکیان و آبزیان نیزاستفاده کرد (2 و 24).

تولید ورمی کمپوست دارای بیشترین اهمیت در به کارگیری فرآیند تثبیت و سامان دهی زباله های آلی است. به طوری که همزمان با تولید ورمی کمپوست در دفع زباله ها و به حداقل رساندن مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف آنها بدون اینکه در بسیاری از موارد نیاز به تکمیل فرآیند باشد را فراهم می نماید (3، 10 و 16). وجود زباله های آلی فاسد شونده باعث آلودگی منابع زیر زمینی می شوند. کرمهای خاکی قادرند این زباله های آلی را خورده و در مقابل، کود در اختیار اکوسیستم قرار دهند. بیشتر زباله های آلی تجزیه پذیر در محیط زیست توسط کرم خاکی قابل تبدیل به ورمی کمپوست می باشند (8).

تولید ورمی کمپوست به عنوان یک فرآیند هوازی منجر به معدنی شدن نیتروژن می شود و در مورد تولید ورمی کمپوست نیز استفاده از کرمهای خاکی باعث افزایش این فرآیند و تسریع آن می گردد. خاصیت تحریک رشد گیاهان، توسط ورمی کمپوست و افزایش جذب مواد مغذی رشد و تولید بیشتر، متأثر از ترشحات کرم خاکی و دیگر میکروبهایی است که با مدفوع کرم خاکی ترکیب شده اند (8  و 23). ورمی کمپوست حاوی آنزیمهایی از قبیل پروتئاز، لیپاز، آمیلاز، سلولاز، لیگناز و کیتیناز می باشد. این آنزیمها به عملکرد خود در تجزیه زیستی مولکولهای بزرگ در خاک ادامه می دهند تا حملات میکروبی بعدی تسریع شود. ورمی کمپوست از نظر دارا بودن ویتامینها، آنتی بیوتیکها، هورمونهای رشد نیز ماده ای غنی می باشد (12 و 18). مطالعات انجام یافته بر روی ورمی کمپوست غنی از مواد مغذی، برتری آن را بر کمپوستهای معمولی و کودهای شیمیایی سنتز شونده به اثبات رسانده است(12). در حالی که استفاده مداوم از کود شیمیایی میزان کربن آلی را کاهش داده و در نتیجه منجر به آبشویی بیشتر می گردد. با گذشت زمان انباشت نمکها موجب تغییر pH   خاک و در نتیجه کاهش باروری آن می گردد و به دلیل کمبود خاکهای سطحی مطلوب، میزان باروری و حاصلخیزی خاک کاهش می یابد (11). همچنین تولید ورمی کمپوست در مقایسه با تولید کمپوست معمولی می تواند کاهش بیشتری از فلزات سنگین قابل جذب توسط موجودات زنده را به همراه داشته باشد و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد محصول این عمل ممکن است شامل ترکیبات هورمون مانندی باشد که باعث تسریع در رشد گیاه می شود. استفاده کاربردی دیگر از ورمی کمپوست در ترکیبات خاک گلدانی برای گیاهان خانگی و نیز به عنوان پوششی عالی در چمن پارکها است . ورمی کمپوست غربال شده که با خاک گلدان ترکیب شده است بستری عالی برای شروع رشد نشاهای جوان ایجاد می کند (4، 5 و 18).

هدف اصلی از اجرای این تحقیق بررسی امکان تکثیر گونة خاصی از کرم خاکی (Eisenia foetida) و تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی است.

+ نوشته شده توسط Vermi در سه شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۷:۵۹ قبل از ظهر، ۳۷ بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha