تبلیغات

پرورش کرم ورمی کمپوست PDF,
آموزش پرورش کرم ورمی کمپوست,
آموزش پرورش کرم ورمی کمپوست ,pdf
اتاق برای پرورش کرم ورمی کمپوست,
ایزینیافوتیدا کرم خالص ورمی کمپوست کمپوست کرم,
طرح توجیهی پرورش کرم خاکی وتولید ورمی کمپوست,

1ـ زمین‌شناسی

قبل از شروع و بهره‌برداری از زمین جهت انجام فرآیند کمپوست، داشتن اطّلاعات کافی از ویژگی‌های زمین‌شناسی منطقه بسیار اهمیت دارد. با وجود نقش توپوگرافی منطقه و جنس و ویژگی‌های خاک باید مورد توجه قرار گیرد تا از وضعیت پستی و بلندی و شیب زمین نیز آگاه باشیم.

2ـ آب و هوا

وضعیت آب و هوا و رطوبت یکی از عوامل در ارزیابی و انتخاب محل پرورش می‌باشد. به طور مثال مناطق گرمسیر و خشک و کم باران و مناطق سردسیر با دمای پائین و یا مناطق معتدل با بارندگی فراوان هر یک باید به طور جداگانه مورد توجه قرار گیرد.

باران از عوامل مهمی در تعیین مکان پرورش می‌باشد به طور مثال بارش‌های زیاد و پی در پی می‌تواند باعث شستشوی بستر و یا پراکندگی کرم‌ها از بستر شود. به همین لحاظ بررسی دما، رطوبت و منحنی تغییرات آن در سال‌های گذشته می‌تواند در طراحی محل مؤثر باشد.

 

3ـ خاک‌شناسی

دانه‌بندی خاک منطقه و تعیین درصد ذرات رس و شن آن در انتخاب محل مهم است زیرا نسبت درصد ذرات و تراکم خاک تعیین کننده ویژگی این خاک به شمار می‌رود. هر چه در صد شن در ساختار خاک منطقه بیشتر باشد از میزان نفوذپذیری آن می‌کاهد و برای رفع آبگرفتگی می‌باید کانال با سامانه زهکشی ایجاد نمود.

4ـ منابع آب زیرزمینی

انتخاب محل پرورش می‌باید از نظر منابع آب زیرزمینی غنی و دسترسی به آن آسان باشد در صورتی که منابع آب کاهش یابد و یا قطع گردد. در دراز مدت می‌تواند هزینه بسیار زیادی را جهت تأمین آب داشته باشد و یا خشکسالی می‌تواند ظرف مدت یک هفته تمام کرم‌ها را از بین ببرد. به همین لحاظ انتخاب محل مناسب که سرشار از آب باشد بسیار مهم و ضروری می‌باشد.

    پرورش کرم ورمی کمپوست,
    طرح توجیهی تهیه کارگاه تولید کرم ورمی و کمپوست,
    پرورش کرم ورمی کمپوست ,
    • راهنمای پرورش کرم ورمی کمپوست,
    آموزش پرورش کرم ورمی کمپوست,

یاهان تحت تیمار ورمی کمپوست سبز تر و سالم تر بودند و ساقه های قوی تر و برگ های بزرگ تری نسبت به سایر موارد داشتند.

تعداد دانه های هر  گیاه در حدود 35-40 درصد بیشتر از سایر گیاهان بود.

نتایجی که برای گیاه با استفاده از ورمی کمپوست و کرم خاکی ظرف مدت 5 هفته رخ داد برای سایر گیاهان 10 هفته بطول انجامید.

لازم به ذکر است که به علت استفاده از کرم های خاکی در گلدان مورد آزمایش، خاک گلدان در پایان آزمایش پر منفذ تر بود که به تخلخل خاک کمک زیادی می کرد و باعث نرمی آن نیز می شد.

از لحاظ جذب رطوبت نیز گلدان تحت آزمایش با ورمی کمپوست و کرم خاکی  نیاز به آب کمتری داشت و آبیاری گلدان تحت تیمار کود شیمیایی آب بیشتری مصرف می نمود.