تبلیغات

    پذیرش نمایندگی پرورش کرم خاکی,
    طرح توجیهی پرورش کرم خاکی,
کود ورمی کمپوست و کرم کرم ایزینیا فتیدا ورمی کمپوست,
• پرورش کرم ورمی کمپوست,
پرورش کرم ورمی کمپوست,
• راهنمای پرورش کرم ورمی کمپوست,

آزمایش: جمع‌آوری به وسیله نور

یک جعبه حاوی کرم‌های خاکی تهیه نمایید، جعبه را در معرض نور شدید قرار دهید (می‌توانید از چراغ مطالعه و یا نور خورشید استفاده کنید)، حال به اندازه 5 سانتی‌متر از خاک روی جعبه را بردارید، اینکار را آنقدر تکرار کنید تا هنگامیکه فقط کرم‌های خاکی در جعبه باقی بمانند.

2ـ شناسایی کرم‌های خاکی

کار شناسایی کرم‌های خاکی از همان زمان جمع‌آوری شروع می‌شود لذا، تاریخ و محل جمع‌آوری باید ثبت گردد. کرم‌های خاکی در هنگام نامساعد شدن شرایط زیستی تحرک زیادی پیدا می‌کنند و این امر در هنگام کار کردن با آنها مشکلاتی را به وجود می‌آورد لذا برای بهتر کار نمودن با نمونه‌های تهیه شده باید ابتدا نمونه‌ها را فیکس و یا در حالت آزاد ثابت گردند. بدین معنی که بدن کرم‌ها تغییر حالت نداده و انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشند.

یکی از نکات مهم در رده‌بندی کرم‌های خاکی بررسی مرفولوژی آنها می‌باشد بدین لحاظ در ادامه این قسمت اندام‌های بیرونی و ظاهری کرم خاکی که در رده‌بندی آنها نقش بسزایی دارند نیز طی آزمایشی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

2ـ1ـ آزمایش فیکس کردن و آماده‌سازی برای شناسایی کرم‌های خاکی

ابتدا نام محل نمونه‌برداری را در جدول ذکر می‌کنیم، تعداد 5 عدد کرم خاکی از محیط زندگی (خاک بستر) جدا کرده و آنرا تمیز نموده بطوریکه ذراتی از محیط به همراه نداشته باشند. بعداً آنرا وزن نموده و درجدول فوق‌الذکر ثبت می‌نمائیم. سه پتریدیش تهیه کرده و در آنها محلول‌های متفاوتی جهت ادامه آزمایش تهیه می‌نمائیم. در یک پتریدیش محلولی از فرم آلدئید و الکل به نسبت 1 فرم آلدئید و 2 الکل تهیه می‌کنیم و در پتریدیش دوم محلول فرم آلدئید رقیق %10-5 می‌ریزیم. کرم خاکی را در محلول اول وارد کرده، در این مرحله نمونه می‌میرد و از خود یک ماده شیمیایی ترشح می‌کند که می‌تواند 3 رنگ زرد، سفید و بی‌رنگ داشته باشد. رنگ مشاهده شده را در جدول ثبت می‌کنیم، نمونه را وارد محلول دوم نموده و بعد از 1 دقیقه تا 30 ثانیه آنرا بیرون آورده و رو به سطح شکمی بر روی تخته چوبی قرار می‌دهیم و بدن آنرا راست و مستقیم می‌کنیم، برای اینکار یک انتهای آنرا با پنس گرفته و بوسیله قلم مویی که در محلول پتریدیش سوم (محلول آب و فرم آلدئید به نسبت10 به 1) خیس شده رو به انتهای آزاد نمونه می‌مالیم، این عمل دو فایده دارد، یکی اینکـه مانع از جذب ناگهانی آب به بدن نمونه می‌شود و دیگراینکه به مستقیم حالت گرفتن‌کرم کمک می‌کند.

بعد از اینکه نمونه حالت گرفت طول آنرا با خط کش اندازه‌ گرفته و در جدول یادداشت می‌نمائیم، سپس آنرا وارد لوله آزمایش کرده و بر روی آن فرمالین %5 می‌ریزیم و دهانه آنرا توسط چوب پنبه بسته و بروی آن یک برچسب زده و شماره نمونه را مطابق با جدول یادداشت می‌کنیم، لوله آزمایش حاوی نمونه را بمدت دو روز به همان حالت نگه می‌داریم تا نمونه کاملاً ثابت شود.

 

+ نوشته شده توسط Vermi در شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۷ قبل از ظهر، ۱۰۰ بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: پذیرش نمایندگی پرورش کرم خاکی، طرح توجیهی پرورش کرم خاکی، پرورش کرم ورمی کمپوست، راهنمای پرورش کرم ورمی کمپوست

    پرورش کرم ورمی کمپوست,
    طرح توجیهی تهیه کارگاه تولید کرم ورمی و کمپوست,
    پرورش کرم ورمی کمپوست ,
    • راهنمای پرورش کرم ورمی کمپوست,
    آموزش پرورش کرم ورمی کمپوست,

یاهان تحت تیمار ورمی کمپوست سبز تر و سالم تر بودند و ساقه های قوی تر و برگ های بزرگ تری نسبت به سایر موارد داشتند.

تعداد دانه های هر  گیاه در حدود 35-40 درصد بیشتر از سایر گیاهان بود.

نتایجی که برای گیاه با استفاده از ورمی کمپوست و کرم خاکی ظرف مدت 5 هفته رخ داد برای سایر گیاهان 10 هفته بطول انجامید.

لازم به ذکر است که به علت استفاده از کرم های خاکی در گلدان مورد آزمایش، خاک گلدان در پایان آزمایش پر منفذ تر بود که به تخلخل خاک کمک زیادی می کرد و باعث نرمی آن نیز می شد.

از لحاظ جذب رطوبت نیز گلدان تحت آزمایش با ورمی کمپوست و کرم خاکی  نیاز به آب کمتری داشت و آبیاری گلدان تحت تیمار کود شیمیایی آب بیشتری مصرف می نمود.